DANH MỤC SẢN PHẨM
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 04.627 66 906

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
LƯỢT TRUY CẬP
Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 24
Số thành viên Ngày hôm qua: 21
Tổng Tổng: 73266
GIẢI PHÁP DSS MEDICAL PORTAL
DSSMP là giải pháp phần mềm toàn diện cho Sở Y Tế để quản lý báo cáo thống kê về công tác Khám bệnh, chữa bệnh từ Trạm y tế xã, phường; tới các cơ sở y tế, Bệnh viện tuyến Quận, huyện; Bệnh viện tuyến tỉnh và các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân. Phần mềm là một thể thống nhất và tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực, đảm bảo cung cấp thông tin cập nhật, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Chính phủ điện tử.
DSSMP bao gồm các tính năng như:
1.      Đăng nhập
2.      Nhập số liệu báo cáo
3.      Tổng hợp số liệu
4.      Gửi báo cáo
5.      Chỉnh sửa số liệu
6.      Xem và thống kê
7.      Thiết lập báo cáo
8.      Quản lý thời gian nộp báo cáo
9.      Quản trị hệ thống


LỢI ÍCH CỦA GIẢI PHÁP
- Tự động hoá công tác quản lý báo cáo thống kê về công tác khám bệnh, chữa bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng quản lý;
- Giảm việc thực hiện các thủ tục hành chính phức tạp, tiết kiệm chi phí văn phòng và các chi phí phát sinh không cần thiết;
- Nhanh chóng, thuận tiện cho các hoạt động quản lý báo cáo thống kê công tác khám bệnh, chữa bệnh;
- Đầu mối Sở y tế sẽ biết và cập nhật được thông tin một cách kịp thời nhất về công tác khám bệnh, chữa bệnh, bệnh và dịch bệnh truyền nhiễm. Ví dụ một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và lấy lan với mức độ nhanh chóng trong thời gian vừa rồi như: Cúm A(H5N1), Cúm A(H7N9), Ê-bô-la (Ebolla), Sốt xuất huyết Dengue … Sở y tế cần phải cập nhật thông tin kịp thời để đưa ra biện pháp phòng chống.
- Hệ thống quản lý báo cáo hoạt động xuyên suốt trong toàn hệ thống các xã, phường, thị trấn; các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh tư nhân. Việc quản trị cơ sở dữ liệu tập trung tạo tính chất nhất quán, đồng bộ cơ sở dữ liệu, giúp thông tin trao đổi giữa các cơ sở được truyền tải nhanh chóng, chính xác;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung; Thiết lập hệ thống quản lý báo cáo thống kê toàn diện, hỗ trợ đắc lực trong công tác chỉ huy, điều hành của Sở;
- Nâng cao khả năng nghiệp vụ về công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong Sở y tế, Phòng y tế cấp huyện, trạm y tế cấp xã và các Bệnh viện.

TỔNG QUAN HỆ THỐNG BÁO CÁO


CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH HỆ THỐNG BÁO CÁO
1. Chức năng báo cáo thống kê y tế áp dụng đối với các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện, xã
1.1. Luồng quy trình báo cáo

13
13

1.2. Quy trình báo cáo
Trạm y tế xã mở các sổ ghi chép hoạt động cung cấp dịch vụ y tế và quản lý sức khỏe của cơ sở y tế xã, phường, thị trấn và thực hiện báo cáo thống kê gửi tới đơn vị đầu mối tuyến huyện theo phân công của Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Đợn vị đầu mối tuyến huyện tiếp nhận báo cáo thống kê từ trạm y tế xã và tổng hợp báo cáo gửi tới Sở y tế tỉnh.
Sở y tế tỉnh tiếp nhận báo cáo thống kê từ Đơn vị đầu mối tuyến huyện và tổng hợp báo cáo gửi tới Bộ y tế.
1.3. Các loại báo cáo
1.3.1. Báo cáo thống kê y tế của xã, phường, thị trấn
- Đơn vị hành chính, dân số và tình hình sinh tử.
- Ngân sách trạm y tế.
- Tình hình nhân lực y tế xã.
- Hoạt động chăm sóc bà mẹ, trẻ em và KHHGĐ.
- Hoạt động khám chữa bệnh.
- Hoạt động tiêm chủng mở rộng.
- Tình hình mắc và tử vong do tai nạn thương tích.
- Tình hình mắc và tử vong bệnh truyền nhiễm gây dịch.
- Hoạt động phòng chống bệnh xã hội.
- Báo cáo tình hình tử vong từ cộng đồng.
1.3.2. Báo cáo thống kê y tế của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
- Đơn vị hành chính, dân số và tình hình sinh tử.
- Tình hình thu chi ngân sách y tế.
- Cơ sở, giường bệnh và tình hình xử lý chất thải.
- Tình hình y tế xã.
- Tình hình nhân lực y tế toàn huyện.
- Hoạt động chăm sóc bà mẹ.
- Tình hình mắc và tử vong do tai biến sản khoa.
- Hoạt động khám chữa phụ khoa, KHHGĐ và nạo phá thai.
- Tình hình sức khỏe trẻ em.
- Hoạt động tiêm chủng phòng 10 bệnh cho trẻ em.
- Tình hình mắc và tử vong do các bệnh có vắc xin tiêm chủng của Trẻ em.
- Hoạt động khám chữa bệnh.
- Hoạt động khám dự phòng, tử vong và cận lâm sàng.
- Hoạt động phòng chống các bệnh xã hội.
- Tình hình mắc và tử vong do tai nạn thương tích.
- Tình hình mắc và tử vong bệnh truyền nhiễm gây dịch.
- Tình hình bệnh tật và tử vong tại bệnh viện theo ICD10.
- Báo cáo tình hình tử vong tại cộng đồng.
1.3.3. Báo cáo của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Đơn vị hành chính, dân số và sinh tử.
- Tình hình thu, chi ngân sách y tế.
- Cơ sở, giường bệnh và xử lý chất thải.
- Tình hình y tế xã/phường.
- Tình hình nhân lực y tế toàn tỉnh.
- Hoạt động chăm sóc bà mẹ.
- Tình hình mắc và tử vong do tai biến sản khoa.
- Hoạt động khám chữa phụ khoa, KHHGĐ và nạo phá thai.
- Tình hình sức khỏe trẻ em.
- Hoạt động tiêm chủng phòng 10 bệnh cho trẻ em.
- Tình hình mắc và tử vong do các bệnh có vắc xin tiêm chủng của trẻ em.
- Hoạt động khám chữa bệnh.
- Hoạt động khám dự phòng, tử vong và cận lâm sàng.
- Hoạt động phòng chống các bệnh xã hội.
- Tình hình mắc và tử vong do tai nạn thương tích.
- Tình hình mắc và tử vong bệnh truyền nhiễm gây dịch.
- Tình hình bệnh tật và tử vong trong bệnh viện theo ICD10.
- Báo cáo tình hình tử vong tại cộng đồng.
- Tình hình hoạt động bảo hiểm y tế.
- Tình hình đào tạo nhân lực y tế địa phương
2. Chức năng báo cáo thống kê y tế áp dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân
2.1. Luồng quy trình báo cáo


2.2. Quy trình báo cáo
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân không có giường bệnh thực hiện việc ghi chép vào các biểu mẫu ban đầu ngay sau khi cung cấp dịch vụ và tổng hợp báo cáo để gửi Phòng Y tế huyện nơi cơ sở đặt trụ sở.
Phòng Y tế huyện tiếp nhận số liệu báo cáo của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân không có giường bệnh và tổng hợp báo cáo gửi tới Sở Y tế.
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân có giường bệnh thực hiện việc tổng hợp báo cáo gửi Sở Y tế tỉnh.
Sở y tế tỉnh tiếp nhận báo cáo thống kê từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân có giường bệnh và tổng hợp báo cáo gửi tới Bộ y tế.
2.3. Các loại báo cáo
2.3.1. Báo cáo thống kê khám chữa bệnh tư nhân không có giường bệnh
- Tình hình nhân lực y tế.
- Trang thiết bị Y tế.
- Hoạt động khám chữa bệnh và cận lâm sàng.
- Tình hình mắc và tử vong do tai nạn thương tích.
- Hoạt động sức khỏe sinh sản.
- Tình hình bệnh truyền nhiễm gây dịch.
2.3.2. Báo cáo thống kê của các cơ sở khám chữa bệnh có giường bệnh
- Báo cáo nhân lực bệnh viện.
- Trang thiết bị y tế.
- Hoạt động khám chữa bệnh.
- Tử vong và hoạt động cận lâm sàng.
- Tình hình mắc và tử vong do tai nạn thương tích.
- Hoạt động sức khỏe sinh sản.
- Tình hình bệnh truyền nhiễm gây dịch.
- Tình hình bệnh tật và tử vong tại bệnh viện.
2.3.3. Báo cáo thống kê tổng hợp hoạt động khám chữa bệnh của các cơ sở y tế tư nhân
- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân toàn huyện (không tính bệnh viện tư nhân).
- Nhân lực y tế tư nhân ( không tính bệnh viện tư nhân).
- Trang thiết bị y tế.
- Hoạt động khám chữa bệnh.
- Hoạt động sức khỏe sinh sản.
- Tình hình mắc và tử vong do tai nạn thương tích.
- Tình hình bệnh truyền nhiễm gây dịch và một số bệnh quan trọng.
3. Chức năng báo cáo thống kê y tế áp dụng đối với Bệnh viện
3.1. Luồng quy trình báo cáo


3.2. Quy trình báo cáo
Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, Bệnh viện quận – huyện, Bệnh viện ngoài công lập, đơn vị Y tế Ngành đóng trên địa bàn thành phố gửi báo cáo 3,6,9,12 tháng về Sở Y tế.
3.3. Các loại báo cáo (Báo cáo thống kê bệnh viện)
- Tình hình cán bộ, công chức, viên chức.
- Hoạt động khám bệnh.
- Hoạt động điều trị.
- Hoạt động điều trị dùng cho các bệnh viện chuyên khoa.
- Hoạt động phẫu thuật, thủ thuật.
- Hoạt động sức khỏe sinh sản.
- Hoạt động cận lâm sàng.
- Dược bệnh viện.
- Trang thiết bị y tế.
- Hoạt động chỉ đạo tuyến - Hoạt động nghiên cứu khoa học.
- Hoạt động tài chính.
- Hoạt động tài chính (chi tiết thu chi viện phí - bảo hiểm y tế).
- Hoạt động tài chính (các khoản không thu được).
- Tình hình bệnh tật và tử vong tại bệnh viện.
4. Chức năng báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm
4.1. Luồng quy trình báo cáo


4.2. Quy trình báo cáo
Đơn vị y tế cơ quan, phòng khám tư nhân, các cơ sở chẩn đoán, bác sĩ gia đình và nhân viên y tế thôn bản khi phát hiện người nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm trong danh mục bệnh thông báo ngay cho Trạm Y tế xã trên địa bàn sở tại để thực hiện việc điều tra, xác minh, thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.
Trạm Y tế xã có trách nhiệm tiếp nhận, điều tra, xác minh thông tin và báo cáo số liệu bệnh truyền nhiễm được ghi nhận trên địa bàn cho Trung tâm Y tế huyện.
Bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là bệnh viện huyện) báo cáo, cập nhật thông tin bệnh truyền nhiễm tại đơn vị mình cho Trung tâm Y tế huyện.
Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là bệnh viện tuyến tỉnh), bệnh viện tư nhân báo cáo, cập nhật thông tin bệnh truyền nhiễm tại đơn vị mình cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.
Bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện và Trung tâm Y tế thuộc các Bộ, ngành báo cáo, cập nhật thông tin bệnh truyền nhiễm tại đơn vị mình cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống sốt rét tỉnh.
Trung tâm Y tế huyện tổng hợp số liệu bệnh truyền nhiễm từ Trạm Y tế xã, Bệnh viện huyện và báo cáo, cập nhật thông tin cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống sốt rét tỉnh.
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống sốt rét tỉnh báo cáo, cập nhật thông tin cho các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng
Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh thực hiện hoạt động kiểm dịch y tế có trách nhiệm thực hiện báo cáo trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh truyền nhiễm phát hiện tại khu vực cửa khẩu cho các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống sốt rét tỉnh.
4.3. Các loại báo cáo (Báo cáo bệnh truyền nhiễm)
- Báo cáo trường hợp bệnh.
- Báo cáo tuần hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.
- Báo cáo bệnh truyền nhiễm tháng (dành cho cơ sở khám chữa bệnh).
- Báo cáo bệnh truyền nhiễm tháng (dành cho cơ quan y tế dự phòng).
- Báo cáo bệnh truyền nhiễm năm (theo địa phương).
- Báo cáo bệnh truyền nhiễm năm (theo tháng).
- Báo cáo phát hiện ổ dịch.
- Báo cáo cập nhật tình hình ổ dịch.
- Báo cáo kết thúc ổ dịch.
KIẾN TRÚC PHẦN MỀM


CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT
- Với những tính năng ưu việt, công nghệ tiên tiến và tuân thủ các chuẩn công nghệ mới nhất, DSSMP là một giải pháp tiện ích nhất hiện nay trong việc xây dựng một hệ thống báo cáo thống kê khám bệnh, chữa bệnh điện tử.
- Đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật thông tin bằng việc thiết lập một Cổng giao tiếp (trung gian) để tiếp nhận và chuyển các báo cáo yêu cầu từ ngoài vào mà không cần can thiệp vào Hệ thống quản lý lõi của các Bệnh viện và các Cơ sở y tế.
- Hệ thống DSSMP vận hành độc lập và không phụ thuộc vào việc các Hệ thống quản lý của các Bệnh viện có đang vận hành hay không. Dữ liệu luôn được cập nhật định kỳ vào Hệ thống DSSMP bất kể khi nào thực hiện kết nối hoặc do các Bệnh viện hoặc cơ sở y tế chủ động kết nối, đặt lịch kết nối định kỳ hay thường nhật.
- Hệ thống DSSMP kết nối thông qua mạng internet cho nên việc kết nối luôn đảm bảo tính cập nhật và ổn định trao đổi và xử lý thông tin của hệ thống.
- Hệ thống trợ giúp cho công việc phân tích, tổng hợp, trích xuất số liệu báo cáo chính xác, nhanh chóng.
- Hệ thống đảm bảo việc lưu trữ thông tin báo cáo. Có hệ thống dự phòng.
- Hệ thống hỗ trợ công việc tìm kiếm, truy xuất thông tin.
- Phân cấp người sử dụng, đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn của dữ liệu.
- Hệ thống tích hợp trên cổng thông tin điện tử, dựa trên nền web.
CHUẨN CÔNG NGHIỆP
DSSMP tuân thủ các chuẩn công nghiệp mới nhất:
- Công cụ phát triển: Microsoft Visual Studio 2013.
- Ngôn ngữ lập trình: C#, .NET 4.5 framework.
- RDBMS: MS SQL Server 2014.
- MS Reporting Service và Crystal Report.
- Chuẩn Tiếng Việt: Unicode TCVN 6909:2001 ở cả ba mức biểu diễn, lưu trữ và trao đổi.
- Chuẩn nghi thức trao đổi dữ liệu: Webservice.
- Chuẩn trao đổi dữ liệu: XML.
- Công cụ thiết lập báo cáo: Crystal Report.
MÔ HÌNH PHẦN MỀM TỔNG HỢP BÁO CÁO


MÔ HÌNH HỆ THỐNG


MÔ HÌNH KIẾN TRÚC PHẦN MỀM


MÔ HÌNH CHỨC NĂNG PHẦN MỀM


DANH MỤC
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Trang chủ Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Kim Cương
Giới thiệu
Trụ sở chính:  P.407 Nhà A, Làng Sinh viên Hacinco, Nhân Chính, Quận Thanh Xuân
Sản phẩm Địa điểm kinh doanh: P.407 Nhà A, Làng Sinh viên Hacinco, Nhân Chính, Quận Thanh Xuân
Dịch vụ Điện thoại:   04.62766906 - 04 5589812
Tin tức Email:  info@dssvn.com
DANH MỤC THÔNG TIN LIÊN HỆ
Trang chủ Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Kim Cương
Giới thiệu Trụ sở chính:  P.407 Nhà A, Làng Sinh viên Hacinco, Nhân Chính, Quận Thanh Xuân
Sản phẩm Địa điểm kinh doanh: P.407 Nhà A, Làng Sinh viên Hacinco, Nhân Chính, Quận Thanh Xuân
Dịch vụ Điện thoại:   04.62766906 - 04 5589812
Tin tức Email:  info@dssvn.com
01 Tháng Ba 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by www.dssvn.com | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »