Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội41.30041.550
Hồ Chí Minh41.30041.530
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23110  23110  23230
  EUR  25681.53  25758.81  26532.46
  GBP  30893.17  31110.95  31387.92
  HKD  2926.18  2946.81  2990.94
  JPY  206.48  208.57  214.68
  CHF  23181.62  23345.04  23742.06
  AUD  15800.83  15896.21  16166.55
  CAD  17309.88  17467.08  17764.13
  SGD  16925.64  17044.95  17231.13
  THB  752.85  752.85  784.25