Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.18036.370
Hồ Chí Minh36.18036.350
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23210  23210  23310
  EUR  25758.75  25836.26  26559.47
  GBP  29688.71  29898  30164.07
  HKD  2923.21  2943.82  2987.89
  JPY  201.13  203.16  209.05
  CHF  22492.95  22651.51  22944.69
  AUD  16124.06  16221.39  16398.51
  CAD  16993.64  17147.97  17335.21
  SGD  16859.23  16978.08  17163.46
  THB  711.2  711.2  740.87