Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội41.40041.690
Hồ Chí Minh41.40041.670
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23140  23140  23260
  EUR  25378.92  25455.29  26219.8
  GBP  29256.6  29462.84  29725.1
  HKD  2914.85  2935.4  2979.35
  JPY  206.36  208.44  214.48
  CHF  22892.99  23054.37  23446.41
  AUD  15409.7  15502.72  15766.35
  CAD  17269.28  17426.11  17722.45
  SGD  16709.04  16826.83  17010.6
  THB  748.12  748.12  779.32