Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội57.50058.220
Hồ Chí Minh57.50058.200
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22,625.00  22,655.00  22,855.00
  EUR  25,784.00  26,044.45  27,205.31
  GBP  30,588.14  30,897.12  31,866.14
  HKD  2,853.24  2,882.06  2,972.45
  JPY  193.79  195.74  204.96
  CHF  24,166.43  24,410.53  25,176.12
  AUD  16,559.43  16,726.70  17,251.29
  CAD  17,937.24  18,118.42  18,686.67
  SGD  16,475.88  16,642.31  17,164.26
  THB  602.05  668.95  694.08