Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.80037.020
Hồ Chí Minh36.80037.000
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23150  23150  23250
  EUR  26028.49  26106.81  26758.95
  GBP  29616.69  29825.47  30090.96
  HKD  2913.89  2934.43  2978.37
  JPY  202.46  204.51  210.85
  CHF  22785.52  22946.14  23243.18
  AUD  16320.97  16419.49  16598.82
  CAD  17252.87  17409.56  17599.69
  SGD  16882.63  17001.64  17187.32
  THB  727.76  727.76  758.12