Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội69.80070.520
Hồ Chí Minh69.80070.500
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23,030.00  23,060.00  23,340.00
  EUR  24,263.11  24,508.19  25,622.23
  GBP  28,523.96  28,812.08  29,740.84
  HKD  2,880.36  2,909.45  3,003.24
  JPY  177.60  179.40  188.03
  CHF  23,587.96  23,826.23  24,594.27
  AUD  16,060.13  16,222.35  16,745.28
  CAD  17,703.44  17,882.26  18,458.70
  SGD  16,477.71  16,644.15  17,180.67
  THB  600.44  667.16  692.81