Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội42.45042.870
Hồ Chí Minh42.45042.850
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23140  23140  23260
  EUR  25625.07  25702.18  26474.11
  GBP  28162.57  28361.1  28613.56
  HKD  2915.41  2935.96  2979.92
  JPY  212.65  214.8  221.03
  CHF  23418.66  23583.75  23984.81
  AUD  15421.13  15514.22  15778.05
  CAD  17135.59  17291.21  17585.25
  SGD  16500.87  16617.19  16798.67
  THB  743.71  743.71  774.74