Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  25,247  25,277  25,477
  EUR  26,809  27,079  28,279
  GBP  31,474  31,792  32,812
  HKD  3,177  3,209  3,312
  JPY  157  158  166
  CHF  27,124  27,398  28,277
  AUD  16,368  16,534  17,064
  CAD  18,066  18,248  18,834
  SGD  18,350  18,536  19,130
  THB  613  681  708