Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.26036.440
Hồ Chí Minh36.26036.420
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23250  23250  23340
  EUR  26180.36  26259.14  26651.12
  GBP  28773.8  28976.64  29234.48
  HKD  2937.39  2958.1  3002.39
  JPY  199.18  201.19  206.22
  CHF  23143.48  23306.63  23608.26
  AUD  16609.96  16710.22  16892.66
  CAD  17165.71  17321.6  17510.72
  SGD  16751.9  16869.99  17054.17
  THB  696.69  696.69  725.75