Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội38.60038.870
Hồ Chí Minh38.60038.850
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23275  23275  23395
  EUR  26268.42  26347.46  27138.63
  GBP  29245.32  29451.48  29713.5
  HKD  2943.65  2964.4  3008.77
  JPY  209.81  211.93  218.11
  CHF  23483.63  23649.17  23955.2
  AUD  16077.85  16174.9  16449.88
  CAD  17465.3  17623.92  17923.54
  SGD  17004.84  17124.71  17311.65
  THB  743.26  743.26  774.26